Jednoduché účtovníctvo

V oblasti vedenia jednoduchého účtovníctva vypracovávame klientovi nasledovné:

Peňažný denník

Je to chronologické sledovanie pohybu peňažných prostriedkov, členené na príjmy ovplyvňujúce základ dane( predaj tovaru a služieb), príjmy neovplyvňujúce základ dane (vklady v hotovosti, DPH pri predaji, vklad podnikateľa) a na výdavky ovplyvňujúce základ dane (nákup tovaru a služieb, nákup spotrebného materiálu) a výdavky neovplyvňujúce základ dane (nákup hmotného majetku, výbery v hotovosti, reprezentačné náklady, DPH pri nákupe, osobná spotreba).

 

Daňové priznanie k DPH

Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty spracujeme podľa registrácie klienta, či je registrovaný ako mesačný platiteľ DPH alebo kvartálny platiteľ DPH. 

 

Daňové priznanie fyzických osôb typu A a B

Po spracovaní dokladov za celý kalendárny rok (príp. iné zdaňovacie obdobie) vykonáme uzávierku a vyhotovíme daňové priznanie.

 

Ročné výkazy

K daňovému priznaniu fyzických osôb je potrebné odovzdať aj ročné výkazy – výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch

 

Evidencia hmotného a nehmotného majetku

Spracujeme evidenciu hmotného a nehmotného majetku, vypočítame odpisy a vykonáme inventarizáciu.