Mzdy a personalistika

Vedenie mzdovej a personálnej agendy je pomerne zložité a vyžaduje znalosť množstva zákonov a predpisov.  V tejto oblasti poskytujeme klientovi nasledovné služby:

  • Vypracovanie pracovnej zmluvy alebo dohody
  • Vyhotovíme prihlášku do sociálnej a zdravotnej poisťovne
  • Spracovávame mzdovú agendu, t.j. vypočítame mzdu na základe podkladov od klienta, vypočítame príslušné poistenia, vyhotovíme potrebné výkazy
  • Vyhotovíme príkazy na úhradu odvodov a dane zo závislej činnosti, príkazy na vyplatenie miezd zamestnancov
  • Vypracujeme prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti, ročné hlásenie o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia.
  • Na požiadanie zamestnancov vyhotovíme potvrdenie o výške príjmu pre potreby iných inštitúcií.
  • Pri odchode zamestnanca vykonáme všetky potrebné výstupy- výstupné listy, odhlášky z poisťovní, zápočty o odpracovaných rokoch, evidenčné listy dôchodkového poistenia a všetko potrebné k ukončeniu pracovného pomeru.